donderdag 1 augustus 2013

Introductieblog

Deze website met blogs is een vervolg op het boek "Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel". Huisartsen hebben een geschiedenis en een toekomst om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving samenhangende zorg te bieden. Het boek beschrijft de situatie tot en met 2011. Deze blogs gaan over de actualiteit van de context waarin huisartsen hun werk doen. Over randvoorwaarden bij het leveren van huisartsenzorg, over de wetgeving daarbij en over de haalbaarheid van de drie doelstellingen van het zorgstelsel: kostenbesparing, betere kwaliteit en toegankelijkheid?

Is de huisarts ZINVOL bezig?

Z: zorgwetgeving: faciliteert huidige wetgeving goede huisartsenzorg of blokkeert wetgeving dit?
I: inhoud: goede standaarden en inhoudelijke afspraken, maar begrenzen huisartsen ook hun taken?
N: nastreven: is er voldoende motivatie om alle, deels opgelegde, veranderingen door te voeren?
V: voorwaarden: zijn er voldoende mensen voor ondersteuning beschikbaar en voldoende middelen om binnen veilige werktijden het werk uit te voeren?
O: organisatie: wat is nu de 'state of the art' organisatie van de huisartsenpraktijk?
L: logistiek: hoe passen we dan de organisatie steeds aan bij een veranderend takenpakket?

Anno 2013 ben ik een praktijkhouder en huisarts. Daarbij  lid van een maatschap/hagro, van een samenwerkingsverband in eerste lijn, van een regionale huisartsenvereniging, een HAP, een zorggroep, een nieuwe organisatie van de laatste 3, een LHV Kring, de LHV, het NHG, de VPHuisartsen. Ook in bestuurlijke zin de vraag als huisarts hoe 'zinvol' bezig te zijn?

Hoe staat het zorgstelsel er in 2013 voor?
  • discussie over betaalbaarheid, premiehoogte, pakketbreedte, hoogte eigen bijdragen en risico, met discussie over restitutie -of naturapolis
  • binnen macrokaders standaardcontracten bij zorginkoop, met meer indicatoren.
  • Politiek krijgt een tsunami aan adviezen voor verbeteringen van het stelsel: OESO, CPB, SER, toezichthouders, RVZ, SCP, consultancy bedrijven, patiĆ«ntverenigingen, belangengroepen en consumentorganisaties. Maar wat is de eigen visie?
  • zorguitgaven zijn uitgaven van de collectieve sector en daarmee direct afhankelijk van EU beleid, begrotingstekort en de huidige economische situatie (bbp).  
  • nadruk op kostenbewaking via landelijke convenanten, instellen MBI's en selectievere inkoop. Met daarbij  het verplaatsen van de verantwoordelijkheid voor overschrijdingen van VWS/verzekeraars naar aanbieders en burgers.
  • discussie over ethische dimensies van kostbare behandelingen met een poging dit uit te drukken in een bedrag (QALY).
De blogs zijn niet meer dan iets te beschrijven over de voortgang van huisartsgeneeskunde in het zorgstelsel en mijn ervaring daarbij als huisarts, als auteur boek en als burger met een mening.

AM