donderdag 29 augustus 2013

Thuisarts.nl

Nog geen 1,5 jaar na oprichting van Thuisarts.nl bezoeken dagelijks 35.000 mensen deze website en zijn totaal al 20 miljoen pagina’s bezocht. In deze nulde lijn is met een bezoek aan deze onafhankelijke website de gezondheidszorg met informatie over ziekte en gezondheid gratis in huis te halen. Met betrouwbare medische informatie kan de burger zo zelf al inschatten of bezoek aan huisarts of eerste lijn nodig is. Ook kan na bezoek aan de eerste lijn, op deze website in alle rust verdere informatie nalezen. Omdat 91% van de Nederlanders thuis internet heeft en een bijna net zo’n groot percentage wekelijks het internet bezoekt, heeft thuisarts.nl een enorme triagepotentie op gebied van gezondheidsvragen.

Anno 2013 is Nederland het zorgstelsel aan het herinrichten. Hierbij gelden nieuwe ordeningsprincipes zoals “stepped care” en best practices. Dit geeft een verschuiving van zorg naar nulde en eerste lijn.  De richting van het verleden (0-->1-->2e lijn) met verkeerde prikkels gaat hopelijk met gepaste zorg en het juiste toezicht (NZa!) én de juiste prikkels over op: 0<--1<--2e lijn. Deze stelselherinrichting heeft als eindresultaat een bredere nulde lijn, een bredere 1e lijn en een smallere 2e lijn. Dit betekent een bedrempeling van beide grensvlakken in de eerste lijn op basis van medische noodzaak en niet op basis van consumentenwensen. Deze  medische noodzaak kan het zorgstelsel solidair (arm-rijk, jong-oud, gezond-ziek) houden. Consumptisme onder een vals voorwendsel van “vraagsturing” met het meer benadrukken van rechten dan plichten, heeft voor en na 2006, het jaar van het nieuwe zorgstelsel, een kostenexplosie geven. Thuisarts.nl daarentegen helpt de burger met klachten keuzes te maken op basis van medische noodzaak.

Al decennia wordt 90% van de gezondheidsklachten zonder inmenging van een arts door zelfzorg en mantelzorg afgehandeld. Dit fenomeen is stabiel en is onafhankelijk van stelsel of verzekering. Het idee dat burgers voor elk wissewasje naar de dokter lopen, is dan ook een fabel! Zou het mogelijk zijn met thuisarts.nl dit percentage nog wat op te schroeven?

Met de herinrichting kan de “functionele” bekostiging gestopt worden. Leg maar wel wettelijk vast in welk echelon op welke plaats welke zorg (basiszorg, chronische zorg etc) hoe wordt geleverd. Met juist méér overheid: het borgen van goede zorg voor de bevolking is bovendien een grondwettelijke taak van de overheid die niet mag worden doorgeschoven naar private verzekeraars.
En mocht de burger besluiten de huisarts of andere eerstelijns discipline te consulteren dan moet dat overdag kunnen zonder een eigen bijdrage.  Eerstelijnszorg als eerste opvang in het stelsel? Ja, omdat eerstelijnszorg generalistisch is, laagdrempelig, nog 7x24 uur, in de buurt kan worden gegeven, zo nodig thuis wordt geleverd, door bekende disciplines, met een huisartsinformatiesysteem met juiste geactualiseerde medische data. Dit impliceert een inschrijfplicht bij een huisarts: een vaste huisarts, inschrijving op naam, waardoor een persoonsgerichte benadering mogelijk is en daarmee overall effectiever. TNS Nipo (2011): “driekwart van de mensen wil graag 10 jaar dezelfde huisarts” en “92% vindt dat de huisarts de regierol in de zorg moet vervullen”. Bron:TNS Nipo 2011
Regel het dan ook zo. Benut langs de medische, sociale en functionele as vervolgens de maximale zorgcapaciteit in eerste lijn.
Voor het recept van de succesformule van de herinrichting van het zorgstelsel kan Thuisarts.nl met een naadloze aansluiting op de toegang tot de huisartspraktijk een belangrijke bijdrage leveren.

AM