maandag 19 augustus 2013

Waarde van samengaan HAP en SEH niet in financiele kaders inzichtelijk

Huisarts Bekkering schrijft in Medisch Contact dat als een huisartsenpost zich fysiek voor de SEH bevindt, deze huisartsen zich gaan gedragen als een SEH arts. En daarmee vervalt de beoogde kostenreductie als meerwaarde, zo stelt deze huisarts. 
Bron: Huisarts moet weg bij SEH (Medisch Contact) (4.07.2013)

In de te lezen vervolgreacties volgt er verweer op dit standpunt. HAP Nijmegen verklaart door substitutie van zelfverwijzers in 2012 wel totaal 900.000 euro te hebben bespaard. Anderen stellen dat het met een andere zorginhoudelijke benadering qua diagnostiek door huisartsen wel meevalt, als men dicht bij de SEH werkt. Allen pleiten wel voor duidelijke regels wat betreft financiering.

In het recente benchmarkbulletin van de VHN staat dat van de totaal 124 HAP's er al 85 gevestigd zijn in of bij een ziekenhuis. En dat 15 HAP's hiervoor plannen hebben.
Bron: Benchmarkbulletin 2012 (VHN) (13.08.2013)

Het is toch wel heel opmerkelijk dat als de financiering niet geregeld is, huisartsen al zover voor de troepen uitlopen. In het LHV-VWS convenant (22.6.2012) is afgesproken dat er een intensieve samenwerking moet komen tussen HAP en SEH. Dat kan dus ook serieel/functioneel zijn. In het convenant stond niet, dat er perse een fysieke samenwerking in gezamenlijke huisvesting moest zijn. Tevens is in dat convenant afgesproken dat "een mogelijke overschrijding in 2012, voortkomend uit de samenwerking HAP/SEH, niet zal worden vertaald in een tariefmaatregel".

Maar waarom zijn de HAP kosten (benchmarkbulletin) in 2012 dan toegenomen (6% kostenstijging ten opzichte van 2011), terwijl het aantal HAP contacten daalt (2,3% minder ten opzichte van 2011) en een substantieel deel van de zelfverwijzers na nieuwe centrale triage bij fysieke samenwerking (blijkbaar) op de HAP komt? De kostenstijging komt niet door een toename van het aantal  ingeroosterde huisartsenuren, want deze zijn stabiel. Wel was er een lichte stijging van het ANW uurtarief: 66,12 (2011,NC) naar 66,61 (2012,NC). Of zitten de extra kosten in het verbeteren van de kwaliteit, ICT, personele zaken of governance?

Maar vooral, waar zit de macrowinst in het ANW budget(huisarts)kader, nu op zoveel plaatsen de HAP toch al bij de SEH zit? Deze winst werd geschat op 'minimaal 169 miljoen euro per jaar'.
Bron: Kamervragen over onnodig beroep op SEH (5.04.2011)

Detail is verder dat in het VHN benchmarkbulletin als macrokosten 2012 het bedrag van 275,5 miljoen wordt genoemd. Maar volgens toezichthouder CVZ liggen de kosten ANW huisartsenzorg in 2012 al op 280,6 miljoen euro. Dat maakt de genoemde probleemstelling waar de winst van samenwerken zit nog intrigerender.
Bron: CVZ kostendata huisartsenzorg (23.04.2013)

Huisartsen waren al eerder gewaarschuwd over financieringsperikelen bij integratie van HAP en SEH.
Bron: Spoedpost onder druk (Medisch Contact) (4.05.2012)

Huisartsen moeten niet vergeten dat in het nieuwe onderhandelingsakkoord  eerste lijn 2014 tot en met 2017 (16.07.2013) ook de ANW kosten binnen het nieuwe kader met het toegestane groeipercentage van 2,5% gaan meetellen. Overschrijding van dit kader wordt gevolgd door een tariefkorting, te betalen door de praktijkhouders.

Als integratie HAP en SEH zou leiden tot kostenreductie, zoals menig bestuurder stelt, dan moet dit aantoonbaar te zien zijn. Niet alleen in het kader van de minister, maar ook in het ANW huisartsenkader. Nu stijgen de HAP kosten wel erg snel: van 207,3 miljoen (2008) naar 280,6 miljoen (2012). Zonder inzicht wat macro de financiĆ«le waarde is van het samengaan van HAP en SEH.

AM