vrijdag 2 augustus 2013

Onderhandelingsresultaat met VWS geeft huisarts wel meer werk, maar weinig garanties


Minister Schippers heeft voor vier jaar met alle partners in de curatieve zorg een onderhandelingsresultaat bereikt om het groeipercentage van de zorguitgaven terug te dringen. Onderdeel hiervan zijn afspraken met eerste lijn/huisartsen met LHV, LOK, LVG en VHN. Mits substitutie van zorg richting huisarts aantoonbaar is, dan is in dit meerjarig convenant voor de periode 2014 – 2018 afgesproken dat het reguliere huisartsenkader +2,5% per jaar mag groeien.

Nadere beschouwing van de financiƫle cijfers van de sector huisartsenzorg laat zien dat deze afspraak van 2,5% onvoldoende is.

Het onderhandelingsresultaat geeft de huisarts meer werk, maar weinig garanties op afdoende financiering om de organisatie zodanig in te richten, dat er veilig en bekwaam kan worden gewerkt. Het gebrek aan onvoldoende financiering zet ook het uitwerken van de ambitieuze gezamenlijke inhoudelijke agenda (bijlage I bij het akkoord) onder druk. Een agenda waarbij in de komende tijd 15 dossiers tot een goed einde moeten worden gebracht.

AM