zondag 11 augustus 2013

Invulling van de bekostiging huisartsenzorg vraagt om heldere uitgangspunten

Nu in het onderhandelingsakkoord van VWS met eerste lijn is afgesproken dat er per 1 januari 2015 een nieuw bekostigingssysteem voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg gaat komen, is de vraag wat bij de invulling daarvan nu eigenlijk de (afgesproken?) uitgangspunten zijn.
Want met het op voorhand maximeren van het budgetkader met dreigende korting bij overschrijding, mogen we toch wel spreken van een valse start.

Want welke uitgangspunten moeten dan wel worden aan gehouden?

Bron: Reactie aan NZa over de bekostiging huisartsenzorg (23.05.2012)
  • de bekostiging is de uitwerking van vaststelling van de normatieve praktijkkosten, het overeengekomen norminkomen en binnen de arbeidsanalyse het realiseren van veilige werktijden
  • de normatieve praktijkkosten zijn afhankelijk van de kosten van de praktijkorganisatie nodig om het afgesproken en gecontracteerde volume zorg te leveren
  • binnen deze organisatie is er dan ook de invulling van noodzakelijke ondersteuning en huisvesting
  • herijken van het norminkomen betekent nog eens goed het hele traject van het norminkomen sinds 1983 bekijken om te zien hoe de hazen hebben gelopen in dit dossier
  • afspraken over het volume zorg: basiszorg, ketenzorg, preventie, substitutie, diagnostiek en ANW, waarbij de kosten de uitkomst zijn van het vermenigvuldigen van volume x prijs
  • afspraken over kwaliteitscontrole, het bedrijfsmodel en de integrale benadering en de invloed hiervan op de kosten
  • binnen de generalistische zorg de mogelijkheden van consultaties
  • en ja, we maken de bekostiging en kostprijs transparant, zodat een ieder kan meerekenen.
Bron: Huisartskosten beter in beeld (Medisch Contact) (31.08.2012)

Wat knap dat partijen nu met het onderhandelingsakkoord al weten wat dit alles de komende vier jaar gaat kosten!

Nou, ik weet het niet! We berekenen toch eerst de kosten horende bij de afspraken? En dan is de tariefinvulling slechts de laatste simpele stap. Leuker kan ik het niet maken.

AM