zondag 18 augustus 2013

Totalbodyscan: zinnig en zuinig?

Een totalbodyscan als preventieve screening betekent dat je voor een krappe 1000 euro drie kwartier in een scanapparaat ligt, waarna je medische informatie krijgt over hoe het met je "totale body" is gesteld.
Minister Schippers heeft de Gezondheidsraad niet alleen gevraagd om advies over het nut van deze screening, maar en passant ook over de consequenties van eventuele vervolgkosten.
Bron: Full bodyscan straks mogelijk toegestaan (de Volkskrant)  (12.08.2013)

Toestaan van de scan zou een oprisping zijn van dubieus commercialisme, meldt cardioloog Rene Dijkgraaf.
Bron: Het toestaan van een totalbodyscan is nutteloos, gevaarlijk en duur (15.08.2013)

De nadelen van deze scan zijn bekend. Fout positieve uitslagen, onnodig vervolgonderzoek en ongerustheid etc.
Maar ook het kostenaspect speelt mee. Al in 2002 stelde Berenschot en Prismant dat de kosten in de zorgkloof, het verschil tussen de behoefte aan zorg en het resultaat van geboden zorg, zo'n 15 miljard euro bedraagt. De hulpvraag lijkt oneindig. En toen moest het huidige zorgstelsel met vraagsturing en consumentwensen nog geboren worden.

Nee, als we een zorgstelsel overeind willen houden, wat gebaseerd is op solidariteit, dan betekent dat, dat de medische noodzaak van een onderzoek leidend is. Ook ten aanzien van de indicatie voor de totalbodyscan. Dit betekent dat het principe van solidariteit ('indien nodig betalen we met en voor elkaar') kan conflicteren met het zelfbeschikkingsrecht ('ik bepaal zelf wat nodig is'). Laat de Gezondheidsraad maar eens adviseren. Het is nauwelijks  voorstelbaar dat deze raad, wiens adviezen gebaseerd zijn op de laatste stand der wetenschap, met een positief advies zal komen voor deze scan. Gevoegd bij het geaccepteerde VWS beleid van gepaste zorg, 'zinnig en zuinig', met de wens om bij toekomstig beleid gezondheidswinst uit te drukken in een QALY.

Maar misschien is de route om aan de Gezondheidsraad advies te vragen politiek gezien wel een charmante route. Wetenschappelijk bewezen, geen meerwaarde, kan de minister dan straks zeggen.

Advies vragen aan de Gezondheidsraad? Dat zou de minister vaker moeten doen.

AM