maandag 4 november 2013

Huisarts en burger hebben recht op een onafhankelijk onderzoek in zaak Nico Tromp (III)


VPHuisartsen heeft op 2 november j.l. de minister gevraagd om op korte termijn het initiatief te nemen tot een extern, onafhankelijk onderzoek van ‘de zaak Tuitjenhorn’. In een heldere brief stelt  het bestuur van de VPH dat veertien vragen (3 voor het AMC, 9 voor de IGZ en 2 voor het OM) over deze kwestie ondanks alle publiciteit nog onbeantwoord zijn.

Een dag eerder hadden de ministers Schippers en Opstelten aan de Vaste Kamercommissie gemeld dat “de IGZ en het OM in deze gevoelige zaak juist en met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen gehandeld hebben”.  Verder wil de minister niet ingaan op de inhoud van deze zaak, omdat “de inspectie op korte termijn haar onderzoek vervolgt”.  In de bijlage van de brief van de minister, zijnde het feitenrelaas van de IGZ, meldt ook de IGZ dat zij het calamiteitenonderzoek in deze zaak binnenkort zullen hervatten. Een onderzoek wat “enkele maanden in beslag zal nemen”.

Is de IGZ bereid de eigen rol te beschouwen, het OM heeft al in week 42 (LHV, Q&A punt 7) laten weten, dat zij ‘juist en zorgvuldig heeft gehandeld’. Alleen al vanwege deze uitspraak van het OM is een extern onafhankelijk onderzoek  noodzakelijk. Wel is het OM bereid “de zaak (nogmaals) toe te lichten aan de beroepsgroep (brief minister).

Het is opmerkelijk dat de minister in haar brief zo de nadruk legt op het beleid rondom euthanasie en palliatieve sedatie. Want was het daadwerkelijke probleem van huisarts Tromp wel een competentieprobleem casu quo een kennisprobleem ten aanzien van euthanasie en palliatieve sedatie?  Mogelijk komen we dat nooit te weten, want de belangrijkste getuigen zijn overleden.

We kennen in Nederland een euthanasiewet, een richtlijn palliatieve sedatie en verdere goede palliatieve zorg. IGZ en OM verklaren dat het handelen van Tromp “medisch ontoelaatbaar was, dat wil zeggen dat het handelen ver buiten de reikwijdte van palliatieve sedatie of euthanasie valt”.  Maar zoals eerder gemeld  de wet en de richtlijn dekken als vlag niet de lading van de palliatieve zorg…..

Daarom is de 15e vraag van de VPH ook zo essentieel: hoever mag de behandelend arts van de richtlijnen afwijken, voordat hij/zij het risico loopt met het IGZ en/of OM te maken te krijgen. Het is makkelijk als overheid reactief te zijn, maar daar waar er (blijkbaar) achteraf grenzen overschreden zijn, maak deze grenzen dan ook voor de beroepsgroep en de burgers zo snel als mogelijk maar openbaar en transparant.

Intussen heeft een ieder een mening over wat er in Tuitjenhorn is gebeurd. En juist omdat we niet alle details kennen, weten we ook niet het antwoord op de 16e vraag van de VPH: had er op de verschillende beslismomenten tussen de datum van stervenshulp en de datum van overlijden van Nico Tromp door alle betrokkenen gekozen kunnen worden voor andere opties? Zodat een minder dramatisch einde ook een feit had kunnen zijn.

Het doel van een grondige evaluatie is er voor de toekomst iets van te leren. Dat zal alleen kunnen door een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door een partij die in deze kwestie ook onafhankelijk kan zijn.

AM