maandag 11 november 2013

Huisarts en burger hebben recht op een onafhankelijk onderzoek in zaak Nico Tromp (IV)


Belangrijk feiten kwamen aan het licht in de uitzending van Nieuwsuur  (09.11.2013) over de zaak van Nico Tromp. Weduwe en arts Anneke Tromp deed haar verhaal op TV omdat de familie Tromp wil dat haar man een stem krijgt: Citaat: "De belangrijkste reden is dat sinds de avond van de politie-inval mijn man nooit de gelegenheid heeft gehad zijn verhaal te vertellen. Laat ik het nog beter zeggen: niemand was ge├»nteresseerd in zijn kant van het verhaal. Hij is heel snel in een weerloze pion in een wrang schaakspel veranderd”. …..” Anneke Tromp over de afgelopen maanden: "Verschrikkelijk. Ik heb wel eens gezegd: Dante's hel was hierbij een pretpark vergeleken. Het is een nachtmerrie geweest. Niet alleen voor mijn man, voor mij en mijn kinderen en mijn naaste familie. En dat is het nog steeds. En daar zal voorlopig nog geen einde aan komen, ben ik bang."

De met het overlijden van de huisarts zo trieste afloop werd naast bovenstaande mededelingen door Anneke Tromp verklaard door de snelle opeenstapeling van gebeurtenissen,  maar ook door feit dat de aanklacht van het OM ‘moord’ betrof. Dat had de huisarts diep gekrenkt.

Op 6 november heeft het OM antwoord gegeven op het verzoek van VPHuisartsen aan de minister van VWS om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar het optreden van AMC, IGZ en OM.  Het OM, bij monde van de hoofdofficier van justitie parket Noord-Holland,  reageert snel en geeft in een brief een toelichting over de procedurele gang van zaken in de laatste maanden.

Het OM meldt verder geen informatie uit het strafrechtelijke onderzoek openbaar te zullen maken. En, zo meldt het OM nog, dat het gevraagde onafhankelijk onderzoek naar het handelen van het OM, niet valt onder het ministerie van VWS, maar hoort bij de minister van Veiligheid & Justitie. VPH blijft na dit antwoord evengoed van mening dat er met een onafhankelijk onderzoek “valt te leren”..

Ook de LHV stelt dat een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van OM en IGZ onverminderd noodzakelijk blijft, want “er is nog geen duidelijkheid over de proportionaliteit en de inhoudelijke gronden van het handelen van IGZ en OM”.

De IGZ laat deze week weten nog minstens vijf andere hulpverleners te onderzoeken in de zaak.  Het betreft de apotheker in Tuitjenhorn, een huisartsenpost, een individuele huisarts en ten minste twee andere betrokkenen. De IGZ baseert zich met deze acties op niet openbare gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek, dat het Openbaar Ministerie eerder heeft gedaan. In dit huidige calamiteitenonderzoek van de IGZ probeert de Inspectie vast te stellen of het handelen van de betrokkenen vermijdbaar was of verwijtbaar.

Het is opmerkelijk dat de IGZ zo nadrukkelijk de ‘medische inhoudelijke’ kant van de zaak bekijkt. Natuurlijk zijn vragen omtrent de Opiumwet, receptuur, de te geven doseringen in de palliatieve zorg, de toegestane hoeveelheid morfine en midazolam in de praktijk etc belangrijk. Maar de hamvraag is: hebben het AMC, de IGZ en het OM zichzelf wel een kans gegeven een andere optie te kiezen zodat een minder dramatisch einde ook een feit had kunnen zijn? Anders gezegd: in hoeverre was, met behoud van een toetsing van het medisch handelen, het overlijden van Nico Tromp vermijdbaar? 

Het moge duidelijk zijn, dat het antwoord op deze vragen niet kan komen van betrokken instanties zelf. Het OM heeft aangegeven dat zij “juist en zorgvuldig heeft gehandeld”. Dat mag het OM zeggen, maar daarmee mag het boek “de zaak Tuitjehorn” niet worden gesloten. De minister wil nog niet ingaan op de zaak. Maar feit is wel  dat minister van VWS, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, verklaart “dat de IGZ en het OM in deze gevoelige zaak juist en met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen gehandeld hebben”. Saillant detail daarbij is dat de minister van VWS een week na het IGZ bevel om de praktijk te sluiten (2.10.2013), omdat  de huisarts “op meerdere competenties ernstige mate is tekortgeschoten”, een besluit had moeten nemen over verlenging van dit besluit om de praktijk te sluiten.  Zover is het niet gekomen, omdat Nico Tromp op 7 oktober overleed.

Een onafhankelijk onderzoek lijkt gezien dit alles de enige juiste vervolgstap, al dan niet op initiatief van de Tweede Kamer.

AM

UPDATE: 12.11.2013: minister kondigt onafhankelijk onderzoek aan
              (alle blogs in zaak Nico Tromp:pdf)