dinsdag 26 november 2013

Bekostiging huisartsenzorg (2015) nog in nevelen gehuld


Hoe staat het eigenlijk met de voortgang van de bekostiging huisartsenzorg per 2015? In het onderhandelaarsresultaat staat dat de nieuwe bekostiging huisartsenzorg zal bestaan uit drie segmenten. In een recente kamerbrief (28.10.2013) legt de minister nog eens uit wat dit betekent.

In 2012 zijn reacties gegeven op het concept consultatiedocument van de NZa over de nieuwe bekostiging: het NZa consultatiedocument, LHV standpunt bekostiging juni 2013,  VPHuisartsen,  reactie auteur. Wat betreft het vervolg moeten we nog even geduld hebben. Maar over drie contouren, de ‘context’ , zijn huisartsen inmiddels al wel geïnformeerd.

  1. Hoofdlijnenakkoord met gemaximeerde groeipercentages. Dit geeft de overheid financiële zekerheid en geeft de beroepsgroep duidelijkheid.  Deze maximering (Miljoenennota 2014) geeft de grens aan van het budgetkader huisartsenzorg. Strikt genomen is er geen MBI (macrobeheersingsinstrument) voor huisartsenzorg, omdat de verzekeraars meer zorg bij huisartsen/keten kunnen en mogen contracteren, mits dat maar elders wordt weggehaald. Aan te tonen met een in het onderhandelaarsresultaat afgesproken monitoringsinstrument. Waarbij de oplossing van het budgetprobleem van de huisarts in handen ligt van de inkoper. Een weinig aantrekkelijk uitgangspunt.
  2. Bekostiging van huisartsenzorg gaat steeds meer over van ‘variabel’ naar ‘vast’.  Het doel is de bekostiging, de vergoeding, los te koppelen van de productie. Of zoals dat in het jargon heet, de volumeprikkel is een perverse prikkel’. Verzekeraars pleiten voor de toekomst van de bekostiging niet voor niets voor een 100% abonnement voor de huisarts. De LHV houdt terecht vast aan een gemengd systeem met IT en CT. Overigens is deze weg van variabel naar vast al lang ingezet. Verdwenen zijn immers de POH-S consulten en het tarief herhaalrecept. Jarenlang was er geen indexatie van het CT. Er is een vast uurtarief op de HAP, de innovaties zijn steeds tijdelijk gefinancierd en altijd als opslag op het IT. De M&I wordt deels als 14-code betaald en de M&I 13-code gaat in de nieuwe bekostiging verdwijnen.
  3. Volumebekostiging gaat plaats maken voor uitkomstbekostiging. Niet het werk wordt beloond, maar gezondheidsuitkomsten. Om dit te gaan beoordelen is voor het hele zorgveld het Kwaliteitsinstituut opgericht.
Het is een zorgelijke ontwikkeling, nu in een tijd van gevraagde substitutie, extramuralisering en stijgende prevalentie van chronische aandoeningen noch het aantal consulten van de huisartspraktijk noch het aantal arbeidsuren (inzet) van de praktijkhouder meetellen in de toekomstige bekostiging.  Daarmee wordt het ontstane volumeprobleem bij overheid/verzekeraar weggehaald en bij de praktijkhouder op het bordje gelegd.

De minister sprak in de kamerbrief dan ook wel heel magische woorden met haar opmerking dat “de kracht van het nieuwe model is gelegen in de wisselwerking van de verschillende segmenten”.

AM